Party Vision – Polish

  • Jakość: naszym celem jest podniesienie jakości nauczania, edukacji, usług i udogodnień na Uniwersytecie Maastricht. Chcemy zwiększyć wydajność systemu PBL poprzez zapewnienie małych grup studentów podczas zajęć, wykfalifikowanej kadry nauczycielskiej a także wprowadzenia do systemu PBL dla wszystkich nowoprzybyłych studentów. Mamy również na uwadze jak ważne dla studentów jest zapewnienie większej liczby przestrzeni gdzie studenci mogą uczyć się w ciszy bądź w grupach.
  • Dostępność: W NovUM wierzymy, ze wszyscy studenci bez względu na społeczno-ekonomiczne pochodzenie powinni mieć dostęp do wyższej edukacji. Staramy się zachęcić uniwersytet do politycznych działań, które miałby obniżyć finansowe wymagania uczelni w Holandii i Unii Europejskiej. Co więcej, wierzymy, że poprzez prace na jednym ze stanowisk oferowanych przez uczelnię studenci mogą zdobyć wartościowe doświadczenie zawodowe. Jako partia reprezentująca potrzeby studentów, chcemy uczciwego, przejrzystego i etycznego systemu zatrudnienia.
  • Integracja: ponieważ nasza partia zrzesza międzynarodowych członków, popieramy integrację i przykładamy wysoką wagę do znajomości języków obcych. Jesteśmy za wprowadzeniem kursów językowych do standardowego planu nauczania. Nauka holenderskiego jest bardzo ważna w integracji z lokalną kulturą i innymi studentami. Niedawno, we współpracy z innymi partiami studenckimi udało nam się wprowadzić darmowe kursy holenderskiego dla studentów pierwszego roku.
  • Zrównoważony rozwój: NovUM ściśle współpracuje z Maastricht University Green Office (Zielone Biuro). Chcemy promować i egzekwować zasady zielonej ekonomii na uniwersytecie a także poza nim. Naszym celem jest redukcja produkcji śmieci, emisji dwutlenku węgla i zużycia wody na uniwersytecie, a także zwiększenie świadomości ekologicznych problemów wśród studentów.